De sleutels tot een goed filtratiesysteem  

gepubliceerd op 09 februari 2023

Category : Verbeteren

Het water in uw zwembad moet worden gedesinfecteerd en ontsmet.

Het water in uw zwembad moet worden gedesinfecteerd en ontsmet. Hiervoor worden verschillende soorten behandeling gebruikt, maar deze zijn alleen effectief als uw filtratiesysteem aanwezig is. Geschat wordt dat 80% van het onderhoud van het zwembadwater wordt uitgevoerd door filtratie, ondanks wat u misschien denkt.  


Het filtratiesysteem maakt het mogelijk deeltjes in suspensie in het water vast te houden en, door het water te roeren, de proliferatie van algen te voorkomen of te beperken.  
De keuze van de filtratieapparatuur is dus essentieel.  


Het filtratiesysteem bestaat uit 3 essentiële elementen:  

  • De pomp  
  • De filter  
  • Het hydraulische systeem  

Allereerst moet het noodzakelijke filtratiedebiet worden vastgesteld, afhankelijk van het watervolume van het zwembad. Dit debiet moet worden ondersteund door de pomp, het filter en het hydraulische systeem, anders ontstaat er een "flessenhals". Het werkelijke debiet is het laagste debiet.  


Het eerste element, de filtratiepomp, zorgt ervoor dat de "grote" onzuiverheden via een voorfilter worden tegengehouden en dat het water door het hele systeem kan circuleren. Idealiter wordt hij gekoppeld aan een programmeur of zelfs een pomp met variabele snelheid.   


Het tweede element is het filter. Er zijn verschillende soorten filters.  

  • De zandfilter  

Met een goede filtratiekwaliteit (30 tot 40/50 µ) is hij gemakkelijk te reinigen via een backwash.  
Zijn nadelen: Aansluiting op de riolering en hoog waterverbruik bij het terugspoelen.  
Als filtermedium kan ook glas of zeoliet worden gebruikt.  

  • De patroonfilter  

Deze is duurder, maar biedt een hoge kwaliteit van filtratie (20 µ) en verbruikt weinig water tijdens het reinigen, dat gebeurt door het spoelen van de patronen met een waterstraal.  

  • Zakfiltratie  

Het werkingsprincipe is vergelijkbaar met dat van het patroonfilter. De zakken kunnen wasbaar of wegwerpbaar zijn. De kwaliteit van de filtratie hangt af van de kwaliteit van de zak.  

  • Diatomeeënaarde filter  

Een zeer hoge kwaliteit van filtratie.   


Het laatste element betreft het hydraulische systeem dat bestaat uit :  

  • Skimmer  
  • Slangen: Hoe meer haakse bochten, hoe meer debietverlies.  
  • Uitlaat 

Al deze apparatuur is essentieel voor een goede watercirculatie in het zwembad en voor de kwaliteit ervan.  
Kortom, de keuze van een filtersysteem hangt af van de grootte van uw zwembad, het gebruik ervan en uw budget.  

Pool NL
Contact